Thống kê
Hôm nay: 10
Hôm qua: 373
Đang xem 4
Toàn hệ thống: 74
Trang liên kết


Nội dung

Các thông báo khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI NĂM 2015

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI NĂM 2015 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

NHẬN BẢNG ĐIỂM VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI (SINH VIÊN CAO ĐẰNG CHÍNH QUY) TỐT NGHIỆP ĐỢT 2- NĂM 2014

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ, NGÀY ĐI LÀM CHO DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2015

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ, NGÀY ĐI LÀM CHO DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2015

xem tiếp...

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 -2014

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ LỄ TỐT NGHIỆP2014 VÀ NHẬN LỄ PHỤC

xem tiếp...

Thông báo ghép lớp Anh văn 1, mở lớp Anh văn 2 và Anh văn 3

 Thời khóa biểu học Anh văn 1 dành cho các lớp 03_ĐH_QTKD2, 03_ĐH_QTKD3, 03_ĐH_QTKD5, 03_ĐH_MT5, 03_ĐH_MT6, 03_ĐH_MT7, 03_ĐH_QLĐĐ2, 03_ĐH_QLĐĐ3.

Danh sách các học phần Anh văn 2 và Anh văn 3 được mở dành cho ĐH03

xem tiếp...

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP THI LẠI TỐT NGHIỆP - ĐỢT 2 - 2014

xem tiếp...

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP KHÓA 36 ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TN-ĐỢT 2-2014

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ H MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO KHÓA 02 ĐẠI HỌC VÀ 07 CAO ĐẲNG

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ H MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO KHÓA 02 ĐẠI HỌC VÀ 07 CAO  ĐẲNG 

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ THỜI KHÓA BIỂU CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 03, CAO ĐẲNG KHÓA 08

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI SINH VIÊN LỚP KĨ SƯ, CỬ NHÂN TUYỂN CHỌN ĐẶC BIỆT

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI SINH VIÊN LỚP KĨ SƯ, CỬ NHÂN TUYỂN CHỌN ĐẶC BIỆT TẠI  ĐÂY  VÀ DANH SÁCH TẠM THỜI TẠI ĐÂY

ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG HỒ SƠ CHO PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỚC 16H NGÀY 22/09/2014

xem tiếp...

ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2014

xem tiếp...

Thời khóa biểu Phòng Thí nghiệm Môi trường HK I 2013 - 2014

xem tiếp...

DANH SACH SINH VIEN CAO ĐANG CHINH QUY KHOA 03, 04 ĐƯƠC CONG NHAN VA CHUA CONG NHAN TOT NGHIEP - XET ĐOT 1 NAM 2014

DANH SACH SINH VIEN CAO DANG CHINH QUY KHOA 03,04 DUOC CONG NHAN TOT NGHIEP - ĐOT 1 NAM 2014 (XET LAN 3)  

DANH SACH SINH VIEN CAO DANG CHINH QUY KHOA 03, 04 CHUA DUOC CONG NHAN TOT NGHIEP - ĐOT 1 NAM 2014 (XET LAN 3)

xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 05 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1-2014

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 05-ĐỢT 1-2014

xem tiếp...

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TỐT NGHIỆP VÀ CHƯA ĐƯỢC TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - ĐỢT 1 - NĂM 2014

TẢI DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TỐT NGHIỆP VÀ CHƯA ĐƯỢC TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - ĐỢT 1 - NĂM 2014 VỀ TẠI ĐÂY

 

xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 05

xem tiếp...

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ VÀ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP ĐỢT 1 - 2014

TẢI DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP ĐỢT 1 - 2014 TẠI ĐÂY

TẢI DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP ĐỢT 1 - 2014 TẠI ĐÂY

TẢI DANH SÁCH THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ K36 TẠI ĐÂY

TẢI DANH SÁCH THI LẠI TỐT NGHIỆP K35 TẠI ĐÂY

Ghi chú:

Học sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đóng tiền tại phòng kế hoạch tài chính trước ngày thi.

Môn chính trị thi 8h sáng ngày 14/07/2014, Môn Lý thuyết tổng hợp thi 8h sáng ngày 15/07/2014, Môn Thực hành nghề nghiệp thi 8h sáng ngày 16/07/2014.

Học sinh học tại cơ sở 1 thì đóng tiền và thi tại cơ sở 1, Học sinh học tại cơ sở 2 thì đóng tiền và thi tại cơ sở 2.

xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 VÀO NGÀY 30/06/2014

TẢI DANH SÁCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HỆ ĐẠI HỌC

TẢI DANH SÁCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HỆ CAO ĐẲNG

TẢI DANH SÁCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CỦA LỚP HỌC LẠI

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng/ Trường Quân sự Quân khu 7 chỉ đáp ứng chổ ở cho 1400 sv, do đó những sinh viên có hộ khẩu tại Tp. Hồ Chí Minh được ưu tiên đăng ký ngoại trú. Yêu cầu sinh viên đăng ký theo hướng dẫn cụ thể của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

Lưu ý: Các sinh viên trước khi đi học giáo dục quốc phòng phải đọc kỹ thông báo số 233/TBTĐHTPHCM ngày 30/05/2014 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh về việc đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 năm học 2013 - 2014.

 

xem tiếp...

DANH SÁCH NỢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CỦA SINH VIÊN KHÓA 02ĐH, 07CĐ

TẢI DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 02ĐH NỢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VỀ TẠI ĐÂY

TẢI DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 07CĐ NỢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VỀ TẠI ĐÂY

 

Thời gian đăng ký học lại GDQP: đến hết ngày 25/06/2014.

Liên hệ đăng ký học tại: - Phòng Đào tạo để nộp đơn xin học lại (gặp cô Ngọc, cô Thảo).

                                    - Phòng Kế hoạch Tài chính để đóng tiền.

Đề nghị sinh viên tham khảo thêm thông tin chi tiết tại Thông báo số 233/TB-TĐHTPHCM ngày 30/05/2014 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh về việc đăng ký học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) đợt 2 năm học 2013 - 2014.

 

xem tiếp...

DANH SÁCH NỢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CỦA SINH VIÊN KHÓA 01ĐH, 06CĐ

TẢI DANH SÁCH NỢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CỦA SINH VIÊN KHÓA 01ĐH, 06CĐ VỀ TẠI ĐÂY 

Thời gian đăng ký học lại GDQP: đến hết ngày 25/06/2014.

Liên hệ đăng ký học tại: - Phòng Đào tạo để nộp đơn xin học lại (gặp cô Ngọc, cô Thảo).

                                    - Phòng Kế hoạch Tài chính để đóng tiền.

Đề nghị sinh viên tham khảo thêm thông tin chi tiết tại Thông báo số 233/TB-TĐHTPHCM ngày 30/05/2014 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh về việc đăng ký học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) đợt 2 năm học 2013 - 2014.

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2013 CHO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

PHÒNG ĐÀO TẠO BẮT ĐẦU PHÁT BẰNG VÀO THỨ HAI NGÀY 2/6/2014. SINH VIÊN SẼ NHẬN BẰNG TẠI NƠI MÌNH ĐÃ HỌC.

LƯU Ý: KHÔNG PHÁT BẰNG VÀO THÁNG 7 DO BẬN CÔNG TÁC TUYỂN SINH.

xem tiếp...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/4 VÀ 1/5/2014

TẢI THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/4 VÀ 1/5/2014 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHÂN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN KHOÁ 04 TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO (TỪ NGÀY 20/02/2014 - 20/03/2014)

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 04 - ĐỢT 2 TẠI ĐÂY VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY .

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 04 - ĐỢT 2 TẠI ĐÂYDANH SÁCH ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY.

NHỮNG SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN (HỌ TÊN, GIỚI TÍNH, NƠI SINH, NGÀY SINH) VÀ PHẢN HỒI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỚC NGÀY 07/03/2014 ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC KHI IN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP.

 

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI LẠI TỐT NGHIỆP MÔN KHOA HỌC MÁC LÊNIN - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 02+03

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI LẠI TỐT NGHIỆP MÔN KHOA HỌC MÁC LÊNIN - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 02+03 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2013 CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2013 CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

xem tiếp...

Thông báo về việc học tập và nghỉ Tết Nguyên dán 2014 của sinh viên các lớp Đại học khóa 1,2 Cao Đẳng khóa 4,5,6 và Trung cấp khóa 36,37

Tải thông báo về việc học tập và nghỉ Tết Nguyên dán 2014 của sinh viên các lớp Đại học khóa 1,2 Cao Đẳng khóa 4,5,6 và Trung cấp khóa 36,37 tại đây

xem tiếp...

Thông báo về việc nghỉ học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Tải thông báo về việc nghỉ học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 tại đây.

xem tiếp...

THÔNG BÁO TẤT CẢ SINH VIÊN HỌC SINH KHÓA 35,04 ĐỀU ĐƯỢC THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013 -2014

THÔNG BÁO TẤT CẢ SINH VIÊN, HỌC SINH KHÓA 35, 04 ĐỀU ĐƯỢC THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013 -2014.

CÁC BẠN ĐẾN ĐÓNG LỆ PHÍ TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỚC NGÀY 21/10/2013.

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM KHÓA 02, 03 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TẢI DANG SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM KHÓA 02, 03 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI IN VĂN BẰNG TỐT NGIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2013

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI IN VĂN BẰNG TỐT NGIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2013 TẠI ĐÂY

TẢI THÔNG TIN CAO ĐẲNG KHÓA 04 TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2013

TẢI THÔNG TIN TCCN KHÓA 33,34,35 TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2013

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI IN VĂN BẰNG TỐT NGIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2013

xem tiếp...

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP - TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM 2013

HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 PHẢI ĐÓNG TIỀN TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRƯỚC NGÀY 07/10/2013

TẢI DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP - TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM 2013 TẠI ĐÂY

TẢI DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP - TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM 2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ KIẾN THỨC KHOA HỌC MAC-LÊNIN CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 02,03

TẢI THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ KIẾN THỨC KHOA HỌC MAC-LÊNIN CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 02,03 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM CAO ĐẲNG KHÓA 04 VÀ TCCN KHÓA 33,34,35

HỌC SINH TCCN KHÓA 33, 34,35 VÀ SINH VIÊN KHÓA 04 ĐƯỢC TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2013 ĐẾN PHÒNG ĐÀO TẠO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM VÀO THỨ 2, 4, 6 BẮT ĐẦU TỪ NGÀY  09/09/2013.

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 HỆ TCCN KHÓA 36 HỌC KÌ II

TẢI LỊCH THI LẦN 2 HỆ TCCN KHÓA 36 HỌC KÌ II TẠI ĐÂY

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 HỆ TCCN KHÓA 36 HỌC KÌ ii

TaiLịch thi lần 2 khóa 36 hệ TCCN

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI ĐÂY

TẢI ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP 2013 ĐỢT 1 CHO HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA 35

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP 2013 ĐỢT 1 CHO HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA 35

THỜI GIAN THI :

MÔN LÍ THUYẾT TỔNG HỢP: 8H00 NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2013

MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP: 8H00 NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2013

]MÔN CHÍNH TRỊ (LẦN 2): 8H00 NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013

HỌC SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI TRƯỚC GIỜ THI 30 PHÚT.

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 35

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 35 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 35

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 35 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH BAN COI THI TUYỂN SINH NĂM 2013

TẢI QUYẾT ĐỊNH BAN COI THI TUYỂN SINH NĂM 2013 TẠI ĐÂY (file PDF)

TẢI QUYẾT ĐỊNH BAN COI THI TUYỂN SINH NĂM 2013 TẠI ĐÂY (file EXCEL)

xem tiếp...

HƯỚNG DẪN HIỆU LỆNH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

TẢI HƯỚNG DẪN HIỆU LỆNH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2013 TẠI ĐÂY

TẢI HƯỚNG DẪN HIỆU LỆNH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM GIA TUYỂN SINH 2013

TẢI THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM GIA TUYỂN SINH 2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA CÁC LỚP TRUNG CẤP NĂM HỌC 2012-2013

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA CÁC LỚP TRUNG CẤP NĂM HỌC 2012-2013 TẠI ĐÂY

 

 

 

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 01 NĂM HỌC 2012-2013

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 01 NĂM HỌC 2012-2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 35

TẢI THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 35 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU CHO HKI NĂM HỌC 2013-2014

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU CHO HKI NĂM HỌC 2013-2014 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/4 VÀ 1/5/2013

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/4 VÀ 1/5/2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 04, 05, 06 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC  ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 04, 05, 06 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẢNH CÁO HỌC TẬP MỨC 2 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 04, 05, 06 CĐ CHÍNH QUY

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẢNH CÁO HỌC TẬP MỨC 2 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 04, 05, 06 CĐ CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẢNH CÁO HỌC TẬP MỨC 1 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 04,05, 06 CĐ CHÍNH QUY

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẢNH CÁO HỌC TẬP MỨC 1 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 04, 05, 06 CĐ CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 01 ĐH CHÍNH QUY

TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC  ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 01 ĐH CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

 

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẢNH CÁO HỌC TẬP MỨC 1 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 01 ĐH CHÍNH QUY

 TẢI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẢNH CÁO HỌC TẬP MỨC 1 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 01 ĐH CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG QUYỂN "NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013"

TẢI THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG QUYỂN "NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013" TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2013

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU LỚP 05_CĐKT_1 VÀ 05_CĐKT_2

TẢI THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU LỚP 05_CĐKT_1 VÀ 05_CĐKT_2 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ VIỆC PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN ĐI LẠI CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 06 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRONG THỜI GIAN HỌC MÔN GDQP - AN

TẢI THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ VIỆC PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN ĐI LẠI CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 06 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRONG THỜI GIAN HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI ĐÂY.

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC MÔN GDQP-AN CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 06 NĂM HỌC 2012 - 2013

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC MÔN GDQP-AN CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 06 NĂM HỌC 2012 - 2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ LỄ ĐÓN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH

TẢI THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ LỄ ĐÓN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC

TẢI THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2013

TẢI THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2013 TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TRẢ NỢ CÁC MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN BỊ XỬ LÝ HỌC TẬP

TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TRẢ NỢ CÁC MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN BỊ XỬ LÝ HỌC TẬP TẠI ĐÂY

 KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XỬ LÝ HỌC TẬP VÀ CÒN NỢ MÔN HỌC

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM - ĐỢT 2 - NĂM 2012


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

____________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng  11  năm2012   2011

 

THÔNG BÁO

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP – ĐỢT 2 – NĂM 2012 VÀO THỨ 5 (NGÀY 08/11/2012) VÀ THỨ 6 (NGÀY 09/11/2012).

 

 

Ghi chú: - Sinh viên học tại trụ sở thì nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại Trụ sở.

               - Sinh viên học tại cơ sở 2 thì nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại Cơ sở 2.

xem tiếp...

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 03 VÀ TRUNG CẤP 34 - ĐỢT 2 - NĂM 2012

TẢI DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 03 - ĐỢT 2 - NĂM 2012 TẠI MÔN:

 - KH MÁC-LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.

 - KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH.

 - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH.

TẢI DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP 34 - ĐỢT 2 - NĂM 2012 TẠI MÔN:

 - CHÍNH TRỊ.

 - LÝ THUYẾT TỔNG HỢP.

 - THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP.

 

xem tiếp...

TUYỂN SINH NGÀNH HỌC MỚI BẬC ĐẠI HỌC

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ đại học chính quy năm 2012 cho 03 ngành học mới được giao đào tạo theo quyết định 4147/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu các ngành và khối xét tuyển như sau:

CHỈ TIÊU VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Các ngành đào tạo đại học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Các khối tuyển

 

Chỉ tiêu

1. Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

Chuyên ngành Trắc địa – Địa chính

DTM

D520503

A,A1,B

120

2. Khí tượng học

 

D440221

A,A1,B,D1

60

3. Thủy văn: Chuyên ngành Thủy văn và Quản lý tài nguyên nước

 

D440224

A,A1,B,D1

60

 

 

- Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1, B, D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012 có tổng số điểm 3 môn đạt từ điểm sàn đại học trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Bản sao có công chứng giấy chứng nhận kết quả thi và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi khi thí sinh trúng tuyển và nhập học tại trường.

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại phòng đào tạo của trường: Từ ngày 8/10/2012 đến 17 giờ ngày 26/10/2012.

xem tiếp...

DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 36

Mời các bạn học sinh Trung cấp khóa 36 xem chi tiết danh sách lớp và chi tiết thời khóa biểu tại đây.

xem tiếp...

ĐIỂM THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 01 NĂM HỌC 2012 - 2013

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI ĐIỂM THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 01 NĂM HỌC 2012 - 2013 TẠI CƠ SỞ 1

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI ĐIỂM THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 01 NĂM HỌC 2012 - 2013 TẠI CƠ SỞ 2

xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012 - 2013 VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CĐ03 VÀ TC34

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2012 – 2013, lễ phát bằng tốt nghiệp cho HSSV khóa 34 hệ Trung cấp và khóa 03 hệ Cao đẳng. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 15/10/2012. Địa điểm: Hội trường lầu 6 Số 2C Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

 

Mời toàn thể HSSV khóa 34 hệ Trung cấp và khóa 03 hệ Cao đẳng đã tốt nghiệp về dự lễ. Do điều kiện về thời gian trường chỉ phát bằng tốt nghiệp tại buổi lễ cho những HSSV khá, giỏi. Các trường hợp còn lại sau dự lễ sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo. Nhà trường thông báo cho toàn thể HSSV khóa 34 hệ Trung cấp và khóa 03 hệ Cao đẳng được biết và sắp xếp thời gian về dự lễ.

          Những HSSV khá, giỏi nhận bằng tại buổi lễ: tập trung đăng ký danh sách tại Phòng Đào tạo từ 7giờ30 đến 16 giờ thứ 6 ngày 12/10/2012 để nhận số thứ tự và lễ phục.

Danh sách HSSV được mời tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp xem  tại đây.

 

 

xem tiếp...

DANH SÁCH TÊN VÀ PHÒNG THI KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 1.

XIN MỜI CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 1 XEM DANH SÁCH TÊN VÀ PHÒNG THI KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO TẠI ĐÂY.

xem tiếp...

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 1

XIN MỜI CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 1 XEM DANH SÁCH LỚP TẠI ĐÂY.

xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU CHO TÂN SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐẠI HỌC KHÓA 1 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 06

Thời khóa biểu học kỳ I - Đợt 1 cho các lớp học của sinh viên Đại học chính quy khóa 01. Xem chi tiết tại đây.

Thời khóa biểu học kỳ I - Đợt 1 cho các lớp học của sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 06. Xem chi tiết tại đây.

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 /2012 CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 03 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 34

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 /2012 CHO CAO ĐẲNG KHÓA 03

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 /2012 CHO TRUNG CẤP KHÓA 34 (BỔ SUNG)

xem tiếp...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI XẾP LỚP PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ MÔN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÓA 01 HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI XẾP LỚP PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ MÔN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÓA 01 HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013

xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG -TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 9 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 9

xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II (2011-2012) HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI LỊCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II (2011-2012) HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP       

xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013A

xem tiếp...

DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA 03 HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Tải về tại đây

xem tiếp...

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐỢT 1 - NĂM 2012

Tải về tại đây

xem tiếp...

KẾT QỦA CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG - ĐỢT 1 - NĂM 2012

xem tiếp...

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2012 - 2013

Tải về tại đây

xem tiếp...

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 03 - NĂM 2012

Tải về tại đây

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM - ĐỢT 1 - NĂM 2012


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

____________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  07  tháng  08  năm2012   2011

 

THÔNG BÁO

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN

 CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP – ĐỢT 1 – NĂM 2012 THEO THỜI GIAN BIỂU NHƯ SAU:

 

NGÀNH

THỜI GIAN

-           Cấp thoát nước

-           Quản lý môi trường

Sáng thứ 5 ngày 09/08/2012

    - Kỹ thuật môi trường

Chiều thứ 5 ngày 09/08/2012

    - Quản lý đất đai

Sáng thứ 6 ngày 10/08/2012

-           Kỹ thuật trắc địa

-           Khí tượng học

Chiều thứ 6 ngày 10/08/2012

-           Hệ thống thông tin địa lý

-           Tin học ứng dụng

Sáng thứ 2 ngày 13/08/2012

-           Các khóa Trung cấp

Chiều thứ 2 ngày 13/08/2012

 

Ghi chú: - Sinh viên học tại trụ sở thì nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại Trụ sở.

               - Sinh viên học tại cơ sở 2 thì nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại Cơ sở 2.

xem tiếp...

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP TẠI TRỤ SỞ VÀ CƠ SỞ 2 NĂM 2012

Tải về tại đây

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Thông báo về việc học lại môn GDQP

Danh sách sinh viên cao đẳng khóa 05 - NV2 học môn GDQP

Danh sách sinh viên đăng ký học lại môn GDQP

xem tiếp...

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 03 NĂM 2012

Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng khóa 03 tại trụ sở.

Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng khóa 03 tại cơ sở 2.

xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TRUNG CẤP ĐỦ VÀ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 - NĂM 2012

Khóa 34 đợt 1 chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Khóa 34 đợt 1 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Khóa 33 đợt 3 chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Khóa 33 đợt 3 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

xem tiếp...

DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT 1 - NĂM 2012

Tải về tại đây

xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG - ĐỢT 1 - NĂM 2012

Tải về tại đây

xem tiếp...

MỞ LỚP HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2011 - 2012

Tải về tại đây

xem tiếp...

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP 2012 CAO ĐẲNG KHÓA 03 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 34 (đã chỉnh lại ngày 08/05/2012)

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

xem tiếp...

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP 2012 CAO ĐẲNG KHÓA 03 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 34 (đã chỉnh lại ngày 08/05/2012)

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 03

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP KHÓA 34 (đã chỉnh lại ngày 08/05/2012)

xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI TẠI TRỤ SỞ CỦA TRƯỜNG

xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 TẠI TRƯỜNG

xem tiếp...

CÔNG VĂN SỐ 2297/BGDĐT-GDĐH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

Công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH về việc đăng ký tổ chức thi tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2012.

xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

xem tiếp...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRANG WEB CỦA TRƯỜNG

http://www.hcmunre.edu.vn là địa chỉ trang web mới của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi theo địa chỉ mới như trên. Kể từ 01/5/2012 địa chỉ cũ sẽ không còn sử dụng.

xem tiếp...

HƯỚNG DẪN HSSV XEM THÔNG TIN HỌC TẬP TRÊN WEBSITE

xem tiếp...

THÔNG BÁO VIỆC CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐỂ XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP

Sau khi có hướng dẫn cho HSSV về việc xem kết quả học tập trên Website của Trường, đã xảy ra một số hiện tượng sau:

1 .Dùng Mã số sinh viên của người khác để đăng nhập lần đầu và thay đổi Mật khẩu khiến chủ nhân không có Mật khẩu để đăng nhập;

2.Mạo danh và dùng Mã số sinh viên của sinh viên khác để gửi email cho Quản trị website xin cấp lại Mật khẩu (giả vờ quên mật khẩu hoặc nói là không đăng nhập được do có người khác đã đăng nhập lần đầu và đổi Mật khẩu…)

Để khắc phục các tình trạng trên, quản trị website đề nghị:

1.HSSV khẩn trương đăng nhập lần đầu để đổi Mật khẩu;

2.Trường hợp mất Mật khẩu (do quên hoặc do người khác đã đăng nhập và đổi):

Tại Trụ sở: Cá nhân HSSV phải trực tiếp đến phòng Đào tạo (mang theo Thẻ Học sinh hoặc Thẻ sinh viên) gặp thầy Ni để xin cấp lại Mật khẩu.

-Tại Cơ sở II: Cá nhân HSSV phải trực tiếp đến Bộ phận Công tác HSSV (mang theo Thẻ Học sinh hoặc Thẻ sinh viên) gặp thầy Phục để xin cấp lại Mật khẩu.

xem tiếp...